Biblia za rok

Biblia za rok je originálny a neziskový kresťanský projekt. Hlavnou inšpiráciou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie. Počas celého roka prinesieme chronologicky, jednoducho a s porozumením príbehy a fakty z Biblie.

Každý týždeň v 20 minútovom videu budú zrhnuté aktuálne biblické témy z posledného týždňa a k tomu naviac pridáme plán čítania na 7 dní vopred s krátkym vysvetlením.

„Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu.“

Denný plán čítania / počúvania a viac o projekte sa dozviete tu: bibliazarok.sk